Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаТОП новини

Проект „Грижа в дома в Община Хасково“

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че започва процедура за прием на заявления за включване в интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Хасково“. Проектните дейности ще стартират на 15.05.2023 г. и ще са с продължителност 12 месеца.

Заявленията ще се приемат в работно време  в касов салон на Община Хасково. Подалите заявления за участие ще бъдат разглеждани и одобрявани от комисия.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;

Желаещите да бъдат включени в услугите по проекта трябва да представят следните документи:

  • Попълнено заявление;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), където е приложимо;
  • Медицински протокол на ЛКК (копие);
  • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • други документи;

За улеснение на всички кандидат – потребители документи ще се приемат и в кметствата на населените места в Община Хасково.

Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено в деловодството на Община Хасково и кметствата на населените места на общината.

Телефон за допълнителна информация:  0884 156 635

Източник: Haskovo.live

Подобни публикации

Back to top button