Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Противопожарни обучения в Свиленград

На 12.06.2023 г., в сградата на Община Свиленград, бяха проведени четири противопожарни обучения, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“. Обученията бяха на следните теми: 1) Реакция и координация при констатиране на пожари, 2) Първа помощ при животни, 3) Първа помощ при хора, 4) Демонстрация: Квадрикоптер.

Обученията включваха лекционна и демонстрационна част. Бяха разгледани редица въпроси, свързани с поведение на пожарите, протокол за реакция при констатиране на пожар, правила за безопасност и ефективност при участие на доброволци в гасенето на пожари. Валери Чакъров и Тихомир Марков от доброволно формирование при бедствия и аварии – „Свиленград“, направиха демонстрация на противопожарното оборудване и екипировка.

Д-р Руско Петров, ветеринарен лекар от Спасителния център за диви животни в Стара Загора, демонстрира оказване на първа помощ на пострадало животно в дивата природа.

Представени бяха основните принципи при оказване на първа помощ, както и най-често срещаните проблеми при пострадали при горски пожари хора.

Беше демонстрирано как се използва квадрикоптер с термална камера за локализиране на пожари. Разгледани бяха ползите от квадрикоптера за прогнозиране на разпространението на пожари и как може да бъде полезен за изготвяне на стратегически план за бързо овладяване на пожарите.

Проект Хабитат „Сакар“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 572 665,75 лв., от които 85% (3 886 765,89 лв.) европейско и 15% (685 899,86 лв.) национално съфинансиране.

Подобни публикации

Back to top button