Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураПрепоръчани
Популярно

Какво трябва да знаем за Страстната седмица

Последната седмица от земния живот на Господ Иисус Христос се нарича “Велика” или “Страстна седмица”, т.е. Седмица на страданията, прелюдия към вечния живот. Животът на Господа наближавал своя край. Възкресил в събота Лазаря, тържествено посрещнат, влязъл в Йерусалим на Цветница, Той доброволно вървял стъпка по стъпка към предначертаната Си неизбежност.

Всеки ден от Страстната едмица е наречен велик и свят, и през всеки един от тях Църквата възпоменава чрез специални богослужения пътя на Христос към Голгота, страданията и изкупителното Му дело на Кръста.

Великопостните служби през делничните дни на Великия пост са характерни със своето покайно пеене.
През първите три дни на Страстната седмица Църквата припомня последното пребиваване на Господа в Йерусалим.

На Велики понеделник евангелистите ни разказват как Божият син влязъл в Йерусалимския храм и го намерил пълен пълен с търговци. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не тържище. (Мат. 21:12-13Марк 11:15-19Лук.19:45-46).

Във Велики понеделник Църквата прославя св. патриарх Йосиф – син на св. патриарх Яков и предобраз на Иисус Христос. Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет търговци. Там, в чуждата нему страна, той преминал през множество страдания, но фараонът го направил втори по власт и положение в цялото царство (Бит 41:38-46). Подобно на Йосиф Господ Иисус Христос бил предаден от евреите на езичниците, бил измъчван и страдал заради човешките грехове.

Църквата ни предлага да размислим също над образа на безплодната смокиня (смоковница), която изсъхнала след като била прокълната от Господ (Марк 11:12-1420-26Мат. 21:18-22). ”Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън” (Мат. 3:10). Така и ние ще бъдем осъдени, ако не живеем в молитвено общение с Бога, не се стремим да се усъвършенствуваме във вярата, не се изпълваме с добродетели,  и не принасяме духовни плодове.

На Велики вторник Христос разказва различни нравствени поучения на своите ученици. В църквата научаваме за 10-те девици – 5 мъдри и 5 неразумни. Едните били милостиви към по-слабите духом хора, а другите високомерно се надсмивали, забравяйки съчувствието и прошката, презирайки тези, които не могат да бъдат като тях, а по този начин пренебрегвайки многото малки други неща. На този ден е добре да се замислим за добродетелите, защото мъдър е този човек, който осъзнава, че е добър не ако има само една добродетел, а много такива.

В деня на Светата и Велика сряда се припомня едно от последните събития преди страданията на Христос – той е посетен от покаяла се грешница, която в притеснението си счупва съда с драгоценното мирó. В същия ден си припомняме и решението на Синедриона да осъди Иисус Христос. Провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която Той им казва, че един от тях ще Го предаде. Тогава Юда Искариот отишъл при юдейските първенци и уговорил да Го предаде за тридесет сребърника.

На Велики четвъртък, след като Юда предава Христос, е произнасена смъртната му присъда, потвърдена от Пилат Понтийски. Същата тази вечер след залез слънце той е разпнат. На този ден се боядисват яйцата. Първото задължително е червено. С него жените трябва да натрият бузките на децата, за да са здрави.

Разпети петък е денят на великите страдания на Иисус. Наричан е Велики петък и Разпети петък. Христос приел смирено съдбата си да бъде унижаван, обруган, бичуван, бит с плесници, накичен с венец от тръни на главата, нарамен и принуден да носи при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпънат. Разпънат е на Голгота между двама разбойници и издъхва в мъки. Станало слънчево затъмнение и земетресение.На кръста Христос изрича знаменателните думи „Господи, прости им, понеже те не знаят какво правят”,”Свърши се”,”Отче, в Твоите ръце предавам духа Си”,както и „Днес ще бъдеш с Мене в рая”,отправени към благоразумния разбойник, разпнат с Него.Храмовете се обикалят ,но под тъжното биене на църковната камбана.

Велика събота – ден на оплакването и погребението на Иисус Христос от майка му Света Богородица и жени, носещи миро; гробът му е запечатан и пред него е поставена стража. Тази тържествена процесия свидетелства, че цялата вселена е очистена, избавена и възстановена от влизането на “живота на света” в смъртта.

Службата на Велика събота принадлежи вече към Пасхалната неделя.

Великден – приключват страданията на Христос.

Службата на Велика събота принадлежи вече към Пасхалната неделя.

Пасхалната служба за Възкресение започва малко преди полунощ, а точно в 00.00 часа .Свещеникът,заедно с народа със запалени свещи обикалят около храма. Тази тържествена процесия свидетелства, че цялата вселена е очистена, избавена и възстановена от победата над смъртта.Свещеникът трикратно възвестява възкресението на Христос с думите: „Христос воскресе”, на което богомолците отговарят: „Во истина воскресе”.

Източник: Пловдивска света митрополия, Архиерейско наместничество Пазарджик

Илюстрация: Йерусалим, Виа Долороса. Източник: Left Behind Wiki

Подобни публикации

Back to top button