Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Одобрени са първите два проекта на Община Хасково от НПВУ

Първите спечелени проекти от НПВУ от Община Хасково са по процедурата „Модернизация на образователна среда”, съобщи на пресконференция днес кметът Станислав Дечев.

Проектите са за инвестиции в сградния фонд на ДГ №17 „Иглика“, на ул. „Генерал Скобелев“ №1 и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Общата стойност на отпуснатите средства за тези два проекта е 4 315 814 лв.

„Искам специално да благодаря на всички колеги от Общинска администрация, които в кратки срокове свършиха изключително качествена #работа, чиито резултати вече виждаме. Благодаря и на общинските съветници, които дадоха съгласие да участваме в тази процедура и да изпълним поредната стъпка от дългосрочната ни политика за модернизация и обновяване на училища, детски градини и спортни комплекси към тях“, каза Станислав Дечев.

Конкуренцията в Южен централен район е изключително тежка, но въпреки това с качествените си проекти Община Хасково успя да спечели финансиране. „В целия ЮЦР има одобрени общо 4 проекта за детски градини и един от тях е нашият. При училищата от общо 5 одобрени проекта, Хасково отново има един спечелен“, уточни директорът на дирекция „Европейски и национални програми, проекти и екология“ Ваня Христова.

В сградата на ДГ „Иглика“ ще бъдат обновени помещенията, ще се обособи кабинет за логопед, ще се модернизират откритите спортни площадки за игра, ще се изгради природен кът-опитна градина в дворното пространство, ще се приложат всички мерки за енергийна ефективност, ще се смени ВиК мрежата, ще се извърши реконструкция, укрепване, ремонт на оградата и подпорните стени в имота на обекта и др. Общата стойност на проекта за ДГ „Иглика“ е 1 816 186 лв.

Ремонтът, обновяването и модернизацията на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ са на стойност 2 499 633 лв. Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“, което включва топлинно изолиране на външни стени, покрив, на под, подмяна на прозорци и врати, тръбна или въздухопроводна мрежа, система за измерване, автоматизация и контрол, изграждане на автономна ФВЦ за собствени нужди и др. Осигуряване на достъпност на средата с подход до сградата и до всичките й нива, до санитарните възли, ще се изгради асансьор, външна и вътрешни рампи и др. Обновяването на училището включва още основен ремонт на помещенията с цел създаване на модерна училищна среда, отговаряща на съвременните изисквания, облагородяване на дворното пространство, изграждане на STEM среда и др.

„Продължаваме политиката на Общината модернизация и обновяване на дворните пространства на училищата. В началото на мандата само две училища бяха с модерни дворове и спортни площадки: ОУ “Св. Иван Рилски“ и ОУ “Шандор Петьофи“.

През последните четири години направихме нови модерни площадки за спорт в Езиковата гимназия, ПМГ, СУ „В. Левски“, СУ „Паисий Хилендарски“, ОУ „Хр. Смирненски“, ОУ „Св. Климент Охриски“, ОУ „Л. Каравелов“. Затова настоявах във всички нови проекти да включваме и модернизация на външните пространства, където децата могат да играят и да спортуват и по време на ваканциите“, подчерта градоначалникът.

По процедурата за „Модернизация на образователна среда” Община Хасково кандидатства с още четири проекта. Те са за цялостно обновяване на СУ „Васил Левски“, Хасково, ОУ „Любен Каравелов“, Хасково, ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2. Тези проектни предложения са в списъка с резервите и се очаква решение за тях, защото са с много добри оценки.

„Искам да благодаря и на всички домоуправители на блокове и председатели на сдружения на собствениците, защото те бяха много упорити и организирани при подготовката на документите за кандидатстване по Програмата за въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност във многофамилни жилищни сгради, каза още Станислав Дечев. Той съобщи, че Хасково кандидатства по тази процедура с 62 проекта за общо 76 408 937 лв. Там се очакват резултати.

По НПВУ Община Хасково кандидатства още с проекти за Ремонт и рехабилитация на Обединени ученически общежития, Енергийно обновяване на сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов“, Изграждане на „Дом за стари хора“. Общо подадените от екипа на Община Хасково проекти предложения са 71, на обща стойност 115 031 916 лева.

Източник: Новината.бг

Подобни публикации

Back to top button